akk ja, tilbake til tegnebrettet…

«Viser til mottatt e-mail den 03.07.2006 ang gml naust i Førlandsfjorden.

Bygget er registrert som naust og det kan ikkje nyttast som hytte. I føresegnene til kommuneplanen står det mellom anna at naust ikkje skal brukast som opphaldsrom eller til overnatting. Området er i kommuneplanen merka av som LNF – område (landbruks- natur- og friluftsområde) sone 1, dvs at det er svært vanskelig å få dispensasjon frå arealdelen til f. eks bruksendring (naust til hytte). Bygget og tomta ligg innanfor 100-meter beltet til sjø, dvs at det er bygge- og deleforbod her (jfr pbl § 17.2) Sanitæranlegg og skorstein/vedomn er ikkje vanlig i naust i Tysvær.»

Da er jeg tilbake tll utgangspunktet. Det var et artig tankeprosjekt, men altså ikke gjennomføbart i praksis siden loven er laget slik at det er  bedre at slike bygg forfaller og ryker i stormen enn at noen tar dem i bruk. Egentlig litt trist for plassen hadde da viterlig potenisale til å bli noe fint. 

Jeg sier med Piet Hein: 

Lov og ret

er et net

med så sære masker i,

at de små

hænger på

og de svære

slipper fri.»

Det beste med denne runden er at fruen luftet tanken på at vi kunne overta fljellhytta dersom vi klarte å gjøre det uten å trø lilleslster og pappa på tærne, og at vi fikk en arkitekt (elns) til å se på muligheter og løsninger der oppe. Bygningen er fra tidlig 60-tall og ble satt opp med 3. sorterings materialer den gang…